Písanie i/y po K (cvičenie 2)

#1. sek_ruje susedov

#2. šikovná dôchodk_ňa

#3. neobyčajné vystúpenie fak_ra

#4. k_selina dusičná

#5. k_netická energia

#6. k_cha veľmi nahlas

#7. blank_tná obloha

#8. chodí na aik_do

#9. výsuvná mark_za

#10. k_vadlová doprava

Vyhodnotiť

Výsledok

-