Písanie i/y po H (cvičenie 2)

#1. H_baj odtiaľ!

#2. H_jó! ozvalo sa z úst kočiša.

#3. moh_la známej osobnosti

#4. h_be sa veľmi rýchlo

#5. proh_bícia priniesla zmenu

#6. preteky na h_podróme

#7. h_bridný pohon

#8. zah_nul na fronte

#9. zaspievala národnú h_mnu

#10. schudobnený h_dalgo

Vyhodnotiť

Výsledok

-