Písanie i/y po H (cvičenie 3)

#1. nebezpečná h_pertenzia

#2. H_lda kreslí obrázok

#3. chovať h_dinu

#4. študuje h_drológiu

#5. h_nduistický chrám

#6. H_ppokratova prísaha

#7. h_groskopické látky

#8. atómový útok na H_rošimu

#9. h_peraktívny človek

#10. h_p, h_p, hurá!

Vyhodnotiť

Výsledok

-