Písanie i/y po H (cvičenie 1)

#1. študovať h_stóriu

#2. maľba h_rila farbami

#3. h_bernácia netopierov

#4. jazva mu h_zdí celú tvár

#5. deh_drovaný bežec

#6. nahral úspešný h_t

#7. zasnežené H_maláje

#8. h_sterický človek

#9. dodržiava h_gienické predpisy

#10. posledný moh_kán

Vyhodnotiť

Výsledok

-