Písanie i/y po C (cvičenie 2)

#1. ľúbostné c_ty

#2. svetoznámy c_rkus

#3. C_prián prišiel neskoro

#4. staroveká c_vilizácia

#5. všeobecná enc_klopédia

#6. krája c_buľu

#7. ac_dofilné mlieko

#8. cestný bic_kel

#9. liečiť sa ac_lpirínom

#10. c_brí svoj jazykový prejav

Vyhodnotiť

Výsledok

-