Písanie i/y po B (cvičenie 8)

#1. prib_jať obraz na stenu

#2. jarab_čí kŕdeľ

#3. neodb_tný obdivodateľ

#4. dvojizbový b_t

#5. južný Karib_k

#6. vysoký alb_n

#7. hrať b_ngo

#8. rozvoj dob_tkárstva

#9. farebná komb_nácia

#10. hľadať si živob_tie

Vyhodnotiť

Výsledok

-