Písanie i/y po B (cvičenie 2)

#1. dob_ť batériu

#2. perleťový gomb_k

#3. b_cie nástroje

#4. zb_točný strach

#5. starob_lé povesti

#6. upliesť na seba b_č

#7. vydob_ť si slobodu

#8. podzemný lab_rint

#9. zurčiaca b_strina

#10. šikovná bab_čka

Vyhodnotiť

Výsledok

-