Písanie i/y po B (cvičenie 3)

#1. b_rokratický aparát

#2. B_zantská ríša

#3. nadb_tok tovaru

#4. pevný b_ceps

#5. alib_stický postoj

#6. kob_lie mlieko

#7. generálny b_skup

#8. b_čie zápasy

#9. b_sexuálne správanie

#10. otcovské b_dlo

Vyhodnotiť

Výsledok

-