Písanie i/y po B (cvičenie 6)

#1. rob_ť v továrni

#2. rozprávková b_tosť

#3. b_polárna porucha

#4. hanb_ť sa za svoje činy

#5. preb_jať otvor do steny

#6. zmena b_dliska

#7. keb_ bol dával pozor

#8. neob_čajný záujem

#9. osob_tný vchod

#10. mob_lná telekomunikácia

Vyhodnotiť

Výsledok

-