Písanie i/y po B (cvičenie 5)

#1. hmotný blahob_t

#2. grófsky b_reš

#3. b_tčianske panstvo

#4. vesmírny dob_vateľ

#5. mladá jarab_na

#6. rozb_ť pohár

#7. b_ť stredoškolákom

#8. ab_ si ma počúval

#9. suchozemské b_linožravce

#10. stádo b_volov

Vyhodnotiť

Výsledok

-