Písanie i/y (súhrnné cvičenie 10)

#1. s_bírsky mráz

#2. odišiel do zahraničia vo svojich štyridsiat_ch rokoch

#3. drevené p_liny

#4. ropná c_sterna

#5. ozýva sa vzl_kot

#6. rozprával sa s vedúc_m

#7. prezerať si arch_vne záznamy

#8. hlasný v_skot

#9. drôtené s_to

#10. zlom_l si nohu

#11. blank_tná obloha

#12. sedí na zem_

#13. žltá d_ňa

#14. pot_kať si s kolegom

#15. nahral úspešný h_t

#16. zlomenina jaz_lky

#17. pozorovali sme ak_chsi horolezcov

#18. oháňal sa b_čom

#19. iskr_čka nádeje

Vyhodnotiť

Výsledok

-