My a mi

Kedy sa píše my a kedy mi

My

Tvar my (s ypsilonom y) píšeme, ak ide o 1. osobu množného číslavždy označuje viac ľudí (ja + niekto ďalší). Ide o osobné zámeno v prvej osobe plurálu – pýtame sa naň otázkami: Kto? Čo? Tento tvar nemôžeme zameniť za tvar mne.

Príklady

 • My sme meškali.
 • My sme ten zápas nestihli.
 • My prídeme až neskôr.
 • –► Kto? Čo? – MY

Poznámka. V slovenčine sa v niektorých prípadoch nezhoduje osoba s číslom. Vtedy sa môžeme stretnúť s tvarom my, ktorý označuje osobu v jednotnom čísle, napr.

 • V oficiálnej komunikácii:
  • My, distribútor, sme… – My, prevádzkovateľ…
 • V rečiach vysoko postavených osobností (najmä v minulosti):
  • My, Ľudovít, z Božej vôle kráľ Uhorska, dávame na vedomie…

Aj tu však platí, že ho nemôžeme zameniť za tvar mne.

Mi

Tvar mi (s mäkkým i) píšeme, ak ide o tvar zámena ja v datíve (D sg.) – pýtame sa naň otázkou: Komu? Čomu? Tento tvar môžeme použiť len vtedy, ak ho môžeme zameniť za tvar mne – ide o krátky tvar zámena mne.

Príklady

 • Kúp mi (mne) chlieb.
 • Podaj mi (mne) pero.
 • Prezraď mi (mne) to.
 • –► Komu? Čomu? – MNE