Písanie i/y v koncovkách čísloviek (cvičenie 1)

#1. jedn_ sú už tu

#2. prišiel siedm_

#3. medailu udeľ aj štvrt_m

#4. dožil sa osemdesiat_ch narodenín

#5. po ôsm_ch minútach si odpočinuli

#6. skončili až jedenást_

#7. v päťdesiat_ch rokoch minulého storočia

#8. prišli do cieľa ako posledn_

#9. včera som ho videl šiest_krát

#10. streda je tret_m dňom v týždni

Vyhodnotiť

Výsledok

-