Písanie i/y po T (cvičenie 4)

#1. dot_ková plocha

#2. africká ant_lopa

#3. t_mianová vôňa

#4. legit_mny postup

#5. t_rolský kroj

#6. št_ria žiaci

#7. vzt_čiť vlajku

#8. t_mový hráč

#9. bicie t_mpany

#10. t_motejka lúčna

Vyhodnotiť

Výsledok

-