Písanie i/y po T (cvičenie 3)

#1. krutý t_ran

#2. okopávať mot_kou

#3. jódová t_nktúra

#4. rozpt_lený plyn

#5. kresťanská svät_ňa

#6. inšt_nktívne správanie

#7. antibiot_cká liečba

#8. veselý T_motej

#9. pot_kať si s kolegom

#10. ovocný dest_lát

Vyhodnotiť

Výsledok

-