Písanie i/y po T (cvičenie 1)

#1. t_ždňová dovolenka

#2. dlhé t_kadlá

#3. akademický t_tul

#4. t_puje výsledky zápasov

#5. oceľová t_č

#6. hodiny t_kajú

#7. pestrofarebný mot_ľ

#8. vynikajúca akust_ka

#9. t_rkysové šaty

#10. ant_cká literatúra

Vyhodnotiť

Výsledok

-