Písanie i/y po R (cvičenie 8)

#1. ranný tr_sk

#2. hr_zť jablko

#3. kr_štá_ovo čistý prameň

#4. laboratórna centr_fúga

#5. struny var_ta

#6. letná br_gáda

#7. smútočná tr_zna

#8. lopatové r_padlo

#9. hr_b obyčajný

#10. pr_kre svahy

Vyhodnotiť

Výsledok

-