Písanie i/y po R (cvičenie 5)

#1. podokenná r_msa

#2. tr_znil ho pocit viny

#3. získať si autor_tu

#4. r_dzik pravý

#5. distr_búcia učebníc

#6. rieka Tor_sa

#7. r_šavý vrkoč

#8. depr_movaný študent

#9. zabrúsený akvamar_n

#10. veľr_ba grónska

Vyhodnotiť

Výsledok

-