Písanie i/y po L (cvičenie 7)

#1. egyptské hierogl_fy

#2. l_mfatické uzliny

#3. platiť l_rami

#4. odborná kval_fikácia

#5. chvál_hodný výsledok

#6. spánková paral_za

#7. hl_níková konštrukcia

#8. neposlušný chul_gán

#9. gl_kemický index

#10. eukal_ptový olej

Vyhodnotiť

Výsledok

-