Písanie i/y po CH (cvičenie 3)

#1. prezerať si arch_vne záznamy

#2. bojoval proti ch_méram

#3. prich_tiť dosku

#4. obilniny pousch_nali

#5. politické mach_nácie

#6. klebety sa rozch_rili

#7. skúsený ch_ropraktik

#8. prich_stať sa na cestu

#9. vonkajšia kostra s ch_tínu

#10. ch_bička krásy

Vyhodnotiť

Výsledok

-