Písanie i/y po CH (cvičenie 2)

#1. ch_rurgické nástroje

#2. ch_trý krok

#3. šikovný arch_tekt

#4. sch_ľovalo sa na dážď

#5. je to hotová alch_mia

#6. mať psych_cké poruchy

#7. ch_ba mu rodina

#8. nách_lný na zranenia

#9. trápi ho chronická bronch_tída

#10. posteľ s baldach_nom

Vyhodnotiť

Výsledok

-