Písanie i/y po CH (cvičenie 1)

#1. pes ch_til líšku

#2. mama ch_stá večeru

#3. deti sa ch_chotali

#4. hrôzostrašné ch_ry

#5. rozkvitnutá orch_dea

#6. kuch_nský stôl

#7. Ach_llova päta

#8. ch_bné rozhodnutie

#9. spoločenský anarch_sta

#10. pripravovať panych_du

Vyhodnotiť

Výsledok

-