Písanie i/y po B (cvičenie 7)

#1. čerstvý chleb_k

#2. červené b_kiny

#3. vodný aerob_k

#4. národná ob_čaj

#5. úb_tok zásob

#6. mob_lita obyvateľstva

#7. cib_k chochlatý

#8. b_vať v meste

#9. hovoriaca báb_ka

#10. dob_ť kasárne

Vyhodnotiť

Výsledok

-