Písanie i/y v koncovkách podstatných mien (cvičenie 5)

#1. ulož zaváraniny do komor_

#2. horská chata v pohor_ Malá Fatra

#3. je ako v siedmom neb_

#4. bolo počuť úder_ kladiva

#5. stalo sa to pred niekoľkými rokm_

#6. dravé orl_ s bystrým zrakom

#7. je to napísané v kalendár_

#8. rôzne druh_ ovocia

#9. kúpil tri kotúčové píl_

#10. Jakub sedel na zem_

Vyhodnotiť

Výsledok

-