Písanie i/y po R (cvičenie 6)

#1. neďaleko pr_šti voda

#2. mladý str_c

#3. detské ihr_sko

#4. kr_štalické horniny

#5. konská hr_va

#6. afr_cký kontinent

#7. br_zga na príbuzných

#8. r_skantný zákrok

#9. diviaky rozr_li záhradu

#10. ópiové der_váty

Vyhodnotiť

Výsledok

-