Písanie i/y po P (cvičenie 5)

#1. p_kantné jedlo

#2. p_ková dáma

#3. kmeň P_gmejov

#4. p_javica lekárska

#5. p_škótové cesto

#6. op_tať sa na cestu

#7. mohutný p_lón

#8. slávna sp_sovateľka

#9. chirurgická p_nzeta

#10. pop_šil sa úspechmi

Vyhodnotiť

Výsledok

-