Písanie i/y po D (cvičenie 2)

#1. bened_ktínsky kláštor

#2. platová d_skriminácia

#3. akred_tácia vysokej školy

#4. počúvať d_chovku

#5. ostrá d_ka

#6. bohyňa Afrod_ta

#7. obávaný band_ta

#8. vynálezca d_namitu

#9. medzinárodný aud_t

#10. palivové ad_tíva

Vyhodnotiť

Výsledok

-