Písanie i/y po D (cvičenie 1)

#1. bývať v Lond_ne

#2. plachý d_kobraz

#3. písať d_ktát

#4. vládnuca d_nastia

#5. chronická d_zentéria

#6. nečakaná abd_kácia

#7. d_mové signály

#8. balad_cká báseň

#9. umelé d_chanie

#10. hod d_skom

Vyhodnotiť

Výsledok

-